บริการ

รับออกแบบและเขียนแบบบ้านและอาคารทุกประเภท

** รายละเอียดเอกสารที่ท่านจะได้รับจากเรา ** 1. แบบบ้านฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง (เอกสาร A3 จำนวน 30-40 แผ่น) ประกอบไปด้วย ​รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคารแบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้านแบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคาแบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที...
ดูรายละเอียด