บริการ

รับเขียนแบบเพื่อยื่นขอสินเชื่อและขออนุญาตก่อสร้างพร้อมวิศวกรควบคุมงาน

รายละเอียดเอกสารที่ท่านจะได้รับจากเรา1.แบบบ้านฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง (เอกสาร A3 จำนวน 30-40 แผ่น) ประกอบไปด้วย​​รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดานแบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคารแบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียดพร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้านแบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคาแบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น...
ดูรายละเอียด