บริการ

รับเขียนแบบเพื่อยื่นขอสินเชื่อและขออนุญาตก่อสร้างพร้อมวิศวกรควบคุมงาน


รายละเอียด

รายละเอียดเอกสารที่ท่านจะได้รับจากเรา

1.แบบบ้านฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง (เอกสาร A3 จำนวน 30-40 แผ่น) ประกอบไปด้วย​

 • ​รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน
 • แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร
 • แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียดพร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้
 • แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน
 • แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา
 • แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได
 • แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้องพร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายละเอียดโครงหลังคา
 • แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได 
 • แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้องพร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด
 • แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง พร้อมระบุชนิด ขนาด วงกบ อุปกรณ์บานพับ มือจับ ลูกบิด กลอน
 • แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา
 • แบบผังไฟฟ้า ประปา ฯลฯ

รวมลายเซ็นต์รับรอง วิศวกร และ สถาปนิก ทุกหน้าของแบบ และรายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา


สาขาสำนักงานใหญ่
โทร.044-062 497 และ 063-018 5287
Email : bandeearchitect@gmail.com
Facebook : BandeeArchitectSurin
วันทำการ : จันทร์-เสาร์
เวลา : 8:00-17:00 น.

สาขาไทวัสดุสุรินทร์
โทร. 098-105 0525
Line ID : bdsurin

สาขาไทวัสดุบุรีรัมย์
โทร. 062-463 5161
Line ID : bdburiram

สาขาไทวัสดุอุบล
โทร. 063-615 3961
Line ID : bdubon

สาขาจังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 063-616 9561
Line ID : bdsisaket