บริการ

ออกแบบภายในและรับเหมาตกแต่งภายใน

1. แบบพิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง (เอกสาร A3 จำนวน 30-100 แผ่น) ประกอบไปด้วย​รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของเฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดวัสดุก่อสร้างแบบขยายรายละเอียด ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ผนัง และ วัสดุปิดผิวต่างๆแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ที่ประกอบตามแบบแบบผังไฟฟ้า ประปา ฯลฯ2. ภาพ 3 มิต...
ดูรายละเอียด